Categorie: "Stadion"

Supporter in het bestuur

Gisteren maakte FC Twente bekend dat Eugenio Porcu is aangesteld als manager operationele zaken. Porcu is jarenlang voorzitter geweest van de supportersvereniging Vak P. In die hoedanigheid is hij onder andere betrokken geweest bij vele sfeeracties en de zogenaamde noaberpoort bij de hoofdingang van het Arkestadion (zie foto). Maar misschien is zijn belangrijkste verdienste wel geweest dat hij voor de fanatieke aanhang van FC Twente een representatieve en genuanceerde woordvoerder was, zowel in de media als in de contacten met FC Twente.

Gemeenteraad Enschede keurt gemeentelijke steun goed

Zojuist heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitbreidingsovereenkomst tussen de gemeente Enschede en FC Twente. Deze instemming wil zeggen dat de gemeente FC Twente geld gaat lenen en de nodige procedures in gang gaat zetten om het stadion uit te breiden.

Het voorstel aan de raad is door een motie van Burgerbelangen Enschede nog wel iets aangepast. Burgerbelangen pleitte ervoor om mensen die zich als vrijwilliger inzetten in de gemeente Enschede, uit te kunnen nodigen in de gemeentelijke skybox.

De naamswijziging krijgt ook nog een vervolg nu de gemeenteraad officiëel gevraagd heeft te onderzoeken wat de mogelijkheden daarvoor zijn.

Voorwaarden gemeentelijke lening geen sinecure

Al zijn we blij dat de verbouwing weer een stap dichterbij is, toch vragen de afspraken tussen FC Twente en Enschede om een kritische houding. De gemeente leent Twente 20 miljoen tegen een marktconforme rente van 6,2% maar bijna een derde van dat bedrag was al in een eerder stadium en veel goedkoper geleend.

Ook komt er iemand van de gemeente aan tafel zitten als Twente besluiten moet nemen over de begroting, die daarbij ook stemrecht heeft. Zeker bij 'snoepjes' kan dit een blok aan het been van slagvaardige Joop en Fred zijn.

Mochten we spelers als Engelaar gaan verkopen dan levert dat ook geen vetpot op. Twente is namelijk de verplichting aangegaan om transfersommen van 1 miljoen en meer voor de helft in directe aflossingen te steken.

Enschede wil het Epi ook uitbreiden

Het had niet veel langer moeten duren, of Joop Munsterman had persoonlijk een tweede ring op ons stadion gemetseld, maar het kan alsnog via de officiële weg. FC Twente en de gemeente zijn akkoord over samenwerking met als doel een groter Epi (of is het Epy?) Drost Stadion.

Het komt er op neer dat Twente een deel van het stadion koopt van de gemeente en de gemeente leent Twente het geld om te bouwen en om andere leningen over te nemen. De countdown is dus weer bezig.